Jest to symbol zastępczy subdomeny wynajm.bhsii.eu